PBL Lederutvikling

PBL Lederutvikling

Står du i en vanskelig situasjon som leder, kjenner du på behovet for veiledning, ønsker du utvikle ditt lederskap eller er du ny i jobben? Da kan PBL Lederutvikling være noe for deg. Her får du individuell lederveiledning en-til-en med våre coacher.

Økt motivasjon

Utvikle lederskapet

Konkrete råd og veiledning

Individuell lederutvikling en-til-en

Mange ledere kjenner fra tid til annen behovet for veiledning i sitt lederskap. Det kan skyldes en vansklig situasjon som har oppstått på arbeidsplassen, tøffe personalsaker, sviktende motivasjon eller perioder med høyt arbeidspress kan være eksempler. Ledere som er nyutdannede eller ny i jobben kan også ofte kjenne på et slikt behov. 

PBL tilbyr lederutvikling og veiledning i form av samtaler en til en, og i grupper. Gjennom slike samtaler skaper vi et rom der leder kan lufte tanker, usikkerhet, og frustrasjoner, og der de vil få tilbakemelding, veiledning og råd på hvordan håndtere etablerte mønster og konkrete situasjoner. Det vil være fokus på å trygge lederen i sin rolle. Som en del av lederveiledningen vil det også være tre gruppesamtaler der deltakerne møtes og utveksler erfaringer.

Praktisk informasjon

Varighet: Tre mnd. Første periode april til juni 2024

Deltakerne får to individuelle samtaler pr. mnd (totalt seks individuelle samtaler), og kan delta i en gruppesamtale pr. mnd (totalt tre gruppesamtaler)

Antall deltakere: 10 deltakere 

Metode: Digitale møter (teams)

Tematikken: Lederutvikling - indre og ytre lederskap.

Pris: 8250,- eks moms. 

Meld deg på

Våre coacher

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter har jobbet i PBL i 15 år og har ledelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som sitt fagområde.

Hun er sertifisert innen JTI (Jungiansk Type Index), relasjonsledelse og sertifisert NLP Coach. I tillegg har Hanne en mastergrad i personalledelse/HRM der hun har forsket på psykososiale trivselsfaktorer i barnehagen.

Hanne jobber primært med ledelse, lederveiledning og lederutvikling i dag i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, og har etter mange år opparbeidet en bred erfaring på dette feltet. Tydelig lederskap som evner å skape trygghet og forutsigbarhet kommer langt.

Hanne er utdannet barnehagelærer, og har jobbet i de fleste roller innenfor barnehagesektoren, så her vil dere får snakke med ei som har sittet i samme stol som dere.

Anne Vikjord

Anne Vikjord er advokat og har jobbet i PBL i 12 år. Hun har jobbet med lederutvikling helt siden 2016, og blant annet bidratt til å bygge opp og drive ledernettverkene i PBL. 

Anne er sertifisert innen JIT (jungs persontypetesting),  relasjonsledelse og jobber nå også med Human Design. Anne har en coachsertifisering innen lifecoaching fra USA. I tillegg til dette er Anne også utdannet yogalærer innenfor blant annet mindfulness.

Anne gleder seg til å jobbe med lederveiledning og har sett et behov for dette gjennom sine mange år i PBL. Hun har et holistisk blikk på livet og hennes påstand er at ingen er en bedre leder enn de kjenner seg selv. De gode lederne ser de individuelle forskjellene i mennesker og evner å utøve ledelse deretter.

For å lede må du være på plass i deg selv og ha overskudd til å vise andre vei. Det handler vel så mye om den indre stemmen og ditt indre lederskap som noe annet. Resonerer dette med noe i deg så håper jeg du tar sjansen og blir med.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anne: 

Tlf:75 55 37 43 / Mobil: 950 71 191
E-post:

Meld deg på