Sender samtalekort til alle landets barnehager: – Snakk med barn om kropp og grenser!

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og utviklingsleder Kari Vold Jensen i PBL sier at det å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep: – Samtalekortene er et verktøy som skal senke terskelen for å snakke med barn om kropp og grenser.

Sender samtalekort til alle landets barnehager: – Snakk med barn om kropp og grenser!

PBL sender i disse dager ut materiell til bruk ved samtaler med barn om krevende temaer som vold, overgrep og omsorgssvikt. Pakkene går ut til alle barnehager i hele Norge. – Å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep, sier Kari Vold Jensen og Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Dette er et ledd i arbeidet med Barnas verneombud (BVO), som er finansiert over statsbudsjettet.

Gjennom denne satsningen har PBL laget et digitalt opplæringsprogram om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Dette er utviklet i samarbeid med fagmiljøer som Statens barnehus, politiet, Krisesenteret i Salten og Politihøgskolen.

Det digitale opplæringsprogrammet ble lansert under BVO-konferansen på Oslo kongressenter i november.

Gratis styrking av handlingskompetansen

Opplæringsprogrammet er gratis og skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse til å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

Som en del av dette programmet har PBL og fagfolkene hos samarbeidspartnerne utarbeidet en serie samtalekort til bruk i barnehagene. Denne uken startet utsendelsen av samtalekort til alle landets barnehager.

Les mer om opplæringsprogrammet.

Senk terskelen

Utviklingsleder Kari Vold Jensen og administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier at det å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep.

– Samtalekortene er et verktøy som skal senke terskelen for å snakke med barn om kropp og grenser. Kortene er et kunnskapsbasert verktøy som er enkle å bruke for barnehageansatte, sier Kari Vold Jensen.

Krever trening

Til samtalekortene har PBL utarbeidet støttemateriell for å komme i gang med samtalene.

Støttemateriellet består av en veileder og en opplæringsvideo.

– Samtaler om kropp og grenser gir barn kunnskap om hva voksne har lov til – og hva de ikke har lov til – å gjøre med kroppen deres. Å gjennomføre samtalene krever trening. Før du tar i bruk kortene er det viktig å se veiledningsvideoen og bruke tid på å øve i personalgruppen, sier Jensen.

Nå er ønsket at barnehagene vil ta i bruk verktøyet i sin barnehage.

– Du som jobber i barnehage kan utgjøre en stor forskjell for barns liv, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Har arbeidet med BVO siden 2019

Det var på landsmøtet i 2019 at PBL vedtok å starte jobben med Barnas verneombud (BVO).

I forkant hadde PBL undersøkt om de ansatte i medlemsbarnehagene syntes de hadde tilstrekkelig kunnskap til å identifisere de utsatte barna og gi dem hjelpen de har krav på.

Svarene ga PBL tydelige signaler om at behovet for kompetanseheving var betydelig.

En av PBLs hovedsatsinger de siste årene har derfor vært å legge til rette for at alle barnehager skal være trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

– Disse samtalekortene er en viktig del av dette arbeidet. Men vi er på langt nær i mål, og veldig mye mer vil komme etter hvert, sier utviklingsleder Kari Vold Jensen.

Les mer om Barnas verneombud her.