Meld deg på barnas verneombud i Oslo og Viken

Meld deg på barnas verneombud i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse til barnas verneombud, som skal gi ansatte økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke».

Publisert:

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som har inngått et samarbeid med PBL og Stine Sofies Stiftelse om deltakelse i piloten «Stine Sofies Barnehagepakke - barnas verneombud» for inntil 200 barnehager i Oslo og Viken. Piloten gjennomføres i barnehageåret 2020-2021, og barnehagene blir plukket ut etter søknad, med femti prosent fordeling på kommunale og private barnehager.

– Med rett opplæring er barnehagen en unik arena for tidlig avdekking av vold og overgrep mot små barn. Piloten setter barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. Eier, i praksis ved daglig leder, er ansvarlig for etablering og organisering av ordningen med barnas verneombud. Det er daglig leder som tar beslutninger og som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av tiltak i barnehagen. Dersom barnehagen skal lykkes i praksis, må rollen som barnas verneombud ha sterk forankring hos eier og daglig leder, skriver Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Oslo

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Sarpsborg

Søk om å delta i piloten til barnas verneombud i Kongsberg