Bevilger 1,2 millioner til oppstart av barnas verneombud til høsten

Generalsekretær Ada Sofie Austegard (t.v.) og prosjektleder Erik Oksavik fra Stine Sofies Stiftelse kan glede seg sammen med prosjektleder Kari Vold Jensen og administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe over at det bevilges penger for å styrke kompetansen om vold og overgrep mot barn. Et prosjekt som også støttes av KS, her representert ved Trond Kalhagen.

Bevilger 1,2 millioner til oppstart av barnas verneombud til høsten

Fylkesmannen i Oslo og Viken bevilger 1,2 millioner kroner for å starte opplæringen for barnehageansatte allerede til høsten.

Publisert:

Barnas verneombud er ett av PBLs store satsinger, hvor målet er at alle barnehager i Norge skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging. Prosjektet er delt opp i tre faser hvor alle barnehagene først skal igjennom en kursrekke om vold og overgrep i regi av Stine Sofies Stiftelse, før man deretter går i gang med temaet mobbing og til slutt barns med behov for spesiell tilrettelegging.

Tidligere denne måneden kom beskjeden om at barnas verneombud er inne i revidert nasjonalbudsjett fra 2020, med fem millioner kroner. Midlene bidrar til at PBL og Stine Sofies Stiftelse kan starte implementeringen som planlagt fra 2021 med Stine Sofie Barnehagepakke – et opplæringsprogram om vold og overgrep utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, spesielt tilpasset ansatte i barnehagene som skal inneha rollen som barnas verneombud.

200 barnehager

Men fylkesmannen i Oslo og Viken synes prosjektet er så viktig og bra, at de ikke vil vente til opplæringsprogrammet starter opp i perioden 2021 til 2024, og har derfor bevilget 1,2 millioner kroner for å få i gang barnas verneombud allerede fra høsten.

Det er 200 barnehager i tre utvalgte områder i Oslo og Viken som i første omgang vil få ta del i opplæringsprogrammet som Stine Sofies Stiftelse har utviklet om vold og overgrep.

– Det å kunne øke handlingskompetansen til de ansatte i barnehagen på tematikken vold og overgrep, er så viktig. Mange av våre barnehager melder fra om at de trenger mer kompetanse på nettopp dette området, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til barnehage.no.

Største satsing fra PBL

At prosjektet vekker stor interesse hos fylkesmannen i Oslo og Viken gleder prosjektleder Erik Oksavik i Stine Sofie Barnehagepakke og Kari Vold Jensen i barnas verneombud stort.

– Vi synes dette er veldig bra. Stine Sofies Barnehagepakke er første av tre ledd i Barnas verneombud og piloteres allerede i om lag 120 barnehager. Nå har vi muligheten til å skaffe oss et enda større evalueringsgrunnlag inn mot endelig drift. Vi gleder oss til å ta fatt på Oslo og Viken til høsten til høsten, sier Erik Oksavik.

– Barnas verneombud er den største satsingen PBL har hatt ute i sektoren noen gang.  Vi er veldig glade for at Fylkesmannen i Oslo og Viken ser at de kan bruke Barnas verneombud inn i en av sine satsinger på kompetanseheving i barnehagen, sier prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Hvilke barnehager som skal få delta i oppstarten i Oslo og Viken er foreløpig ikke avgjort, men alle barnehager vil få tilsendt informasjon med mulighet for å melde seg på. Det vil legges opp til tre samlinger. En i september, en i november og en i januar. 

Dette er barnas verneombud:

  • Barnas verneombud ble presentert og vedtatt som en ny satsing på PBLs landsmøte i 2019.
  • Målet er at alle barnehager i landet skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging. En satsing som også støttes av KS.
  • Barnas verneombud skal være en ressursperson og kunnskapsformidler i egen barnehage. Barnas verneombud vil i samråd med styrer sørge for implementering og opplæring av øvrig personal innenfor de tre temaområdene.
  • Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av barnehageansatte om vold og overgrep, og både daglig leder og barnas verneombud i hver barnehage skal igjennom tre samlinger
  • Del to og tre av Barnas verneombud vil omhandle henholdsvis mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Fra august 2021 skal man starte ut arbeidet med å implementere barnas verneombud ut i landets barnehager – i første omgang med opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke. Målet er at alle landets barnehager skal ha fått tilbud om barnas verneombud innen 2024.
  • Barnas verneombud er bevilget fem millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2020.
  • I tillegg har fylkesmannen i Oslo og Viken bevilget 1,2 millioner kroner til oppstart av barnas verneombud høsten 2020.