Disse barnehagene fra Oslo og Viken får nå barnas verneombud

Nye piloter i Oslo og Vikn. Siste uken i september starter PBL og Stine Sofies Stiftelse opp piloteringen av barnas verneombud for om lag 200 barnehager i Oslo og Viken, slik man allerede er godt i gang med i Agder, Asker og Bodø. Her fra den første samlingen i Bodø i januar i år.

Disse barnehagene fra Oslo og Viken får nå barnas verneombud

Siste uken i september starter PBL og Stine Sofies Stiftelse opp piloteringen av barnas verneombud i Oslo og Viken. Se oversikt over hvilke barnehager som er plukket ut til å delta i denne runden.

Publisert:

Barnas verneombud er ett av PBLs store satsinger, hvor målet er at alle barnehager i Norge skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Stine Sofies Stiftelse står bak første del av barnas verneombud gjennom opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke - utviklet av stiftelsens pedagoger og som er spesielt tilpasset ansatte i barnehagene som skal inneha rollen som barnas verneombud. Piloteringen i utvalgte barnehager i henholdsvis Agder, Asker og Bodø er kommet godt i gang og målet er at man skal kunne starte opplæringsprogrammet for fullt fra høsten 2021.

200 barnehager

Men Fylkesmannen i Oslo og Viken synes prosjektet er så viktig og bra, at de ikke vil vente til opplæringsprogrammet starter opp i perioden 2021 til 2024, og har derfor bevilget 1,2 millioner kroner for å få i gang barnas verneombud allerede fra høsten.

Det er 200 barnehager i tre utvalgte områder i Oslo og Viken som i første omgang vil få ta del i opplæringen og disse fordeles slik:

Største satsingen til PBL

At prosjektet vekker stor interesse hos fylkesmannen i Oslo og Viken gleder prosjektleder Erik Oksavik i Stine Sofie Barnehagepakke og Kari Vold Jensen i barnas verneombud stort.

– Vi synes dette er veldig bra. Stine Sofies Barnehagepakke er første av tre ledd i Barnas verneombud og piloteres allerede i om lag 120 barnehager. Nå har vi muligheten til å skaffe oss et enda større evalueringsgrunnlag inn mot endelig drift. Vi gleder oss til å ta fatt på Oslo og Viken, sier Erik Oksavik.

– Barnas verneombud er den største satsingen PBL har hatt ute i sektoren noen gang.  Vi er veldig glade for at Fylkesmannen i Oslo og Viken ser at de kan bruke barnas verneombud inn i en av sine satsinger på kompetanseheving i barnehagen, sier prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Dette er barnas verneombud:

  • Barnas verneombud ble presentert og vedtatt som en ny satsing på PBLs landsmøte i 2019.
  • Målet er at alle barnehager i landet skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor områdene vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging. En satsing som også støttes av KS.
  • Barnas verneombud skal være en ressursperson og kunnskapsformidler i egen barnehage. Barnas verneombud vil i samråd med styrer sørge for implementering og opplæring av øvrig personal innenfor de tre temaområdene.
  • Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av barnehageansatte om vold og overgrep, og både daglig leder og barnas verneombud i hver barnehage skal igjennom tre samlinger
  • Del to og tre av Barnas verneombud vil omhandle henholdsvis mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.
  • Fra august 2021 skal man starte ut arbeidet med å implementere barnas verneombud ut i landets barnehager – i første omgang med opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke. Målet er at alle landets barnehager skal ha fått tilbud om barnas verneombud innen 2024.
  • Barnas verneombud er bevilget fem millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2020.
  • I tillegg har fylkesmannen i Oslo og Viken bevilget 1,2 millioner kroner til oppstart av barnas verneombud høsten 2020.