Jodtabletter ved en atomulykke

Jodtabletter ved en atomulykke

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. Barnehagen er ikke er ansvarlig for å skaffe til veie jodtabletter. Dette skal kommunen sørge for.

Publisert:

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Kommunens ansvar

Beredskapsloven har regler for hvem som har ansvar for nødvendige forberedelser, både under krig, men mer praktisk også ved kriser og katastrofer. Hovedregelen er at den som har ansvar for en tjeneste, i denne sammenhengen kommunene, også har beredskapsansvar.

Private barnehager har hver for seg ikke noe særskilt ansvar etter denne loven, men vil kunne bli aktuelle som distribusjonskanal for jod, dersom det vurderes som hensiktsmessig av kommunene.

Barnehagene kan derimot bli bedt om å ta imot og oppbevare jodtabletter for utdeling ved atomulykke i barnehagens åpningstid. Dersom barnehagen ikke har fått en slik henvendelse fra kommunen, er vår anbefaling at du tar kontakt og etterspør kommunenes rutine for utlevering av jodtabletter.

Innhente samtykke

Dersom barnehagen ikke allerede har innhentet samtykke for utdeling av jodtabletter, anbefaler vi at dette gjøres. I dette forhåndssamtykke kan foreldrene reservere seg mot utdeling av jodtabletter.

Vi oppfordrer dessuten barnehagen å utarbeide egne rutiner i tilfelle en atomulykke med følgende punkter:

  • Tabletter skal kun gis ut etter anbefaling fra myndighetene.
  • Infoskriv på barnehagens hjemmeside eller kommunikasjonsverktøy om presumert samtykke
  • Oppbevaring og tilgang til tablettene
  • Informasjon til foresatte når jod-tablett er utdelt

Selv om jodtabletter er salgs i apotek for husholdninger, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av tabletter på skoler, barnehager og institusjoner.

Ifølge Helsedirektoratet har jodtabletter blitt anbefalt som et beredskapstiltak i Norge siden 2017. Cirka 2,2 millioner tabletter er i dag lagret i kommunene til dette formålet. I tillegg er personer under 40 år anbefalt å kjøpe jodtabletter på apotek som egenberedskap.

Mer om strålevern spesielt, finner du her.