Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tillit til barnehagene

Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tillit til barnehagene

– Tallene overrasker ikke. Det som overrasker er hvor mye ressurser regjeringen bruker på å strupe en sektor som både leverer kvalitet, sparer samfunnet for milliarder av kroner – og år etter år har de mest fornøyde brukerne, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Torsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet (Udir) resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2023.

Mer enn 133.000 foreldre med barn i 1751 kommunale og 1730 private barnehager har svart på undersøkelsen. Og resultatene viser også i år at norske småbarnsfamilier jevnt over er veldig godt fornøyd med barnehagetilbudet:

  • 93 prosent oppgir at de totalt sett er tilfredse med barnehagen, mens 1,9 prosent er ganske eller svært misfornøyde.
  • 97 prosent oppgir at deres barn trives i barnehagen, 96,2 prosent opplever at barna er trygge på personalet i barnehagen.
  • Mens foreldretilfredsheten i norske barnehager er målt til 79,1 prosent, er tilsvarende tall i Sverige 74,9 og Danmark 66,8.
  • Både foreldre til barn i kommunale og private barnehager er fornøyde med tilbudene. Men private barnehager scorer litt bedre enn de kommunale på de aller fleste spørsmål.
  • Blant det foreldre er mer fornøyde med i private barnehager er lokaler, leker, utstyr, bemanningstetthet og mattilbud.

 

Gleder seg over høy tillit

Jørn-Tommy Schjelderup gleder seg over at både kommunale og private barnehager fortsatt har høy tillit blant foreldrene.

– Dette er totalt sett fantastiske tilbakemeldinger til alle som jobber i sektoren, innleder han.

– Alle barn fortjener en god start, og derfor er det svært viktig at barnehagene kan levere tjenester av høy kvalitet. Høy foreldretilfredshet sier noe, men på langt nær alt om kvaliteten i tilbudene. Men hvis vi snur på det, ville alle sett på lav foreldretilfredshet som et signal om at noe er galt. Der er vi ikke – på langt nær, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Det politiske paradokset

At private barnehager igjen scorer aller best blant foreldrene, overrasker ikke Schjelderup.

–  Når jeg opplever det imponerende engasjementet til ledere og ansatte rundt i medlemsbarnehagene, er jeg aldri i tvil om at barn og familier blir ivaretatt på beste måte, sier han.

Derimot lar han seg fortsatt overraske over at regjeringen bruker store ressurser på regulering, overstyring og innstramming i den delen av sektoren som leverer høy kvalitet, koster samfunnet minst og år etter år har de aller mest fornøyde brukerne.

– Barnehagesektoren har ansvaret for nesten 270.000 barn fra ett til seks år, og vi er alle enige om at sektoren skal være strengt regulert. Men med all dokumentasjon som foreligger om kvalitet, mangfold og hvor mye samfunnet sparer på de private barnehagene, er det et stort paradoks at private barnehager av enkelte behandles som om de var et stort problem. I realiteten er de noe av det beste velferdssamfunnet har å by på, sier Schjelderup.

Advarer mot å strekke strikken

Han er imponert over at den politisk skapte uroen i sektoren ikke ser ut til å ha gått ut over tilliten mellom foreldre og barnehager. Men han advarer mot å strekke strikken for langt.

Schjelderup håper derfor at ansvarlige politikere i den politiske prosessen som nå pågår, vil komme frem til løsninger som står seg over tid – og som gir barnehagene nødvendig forutsigbarhet til fortsatt å utvikle kvalitet og mangfold, til beste for barna og familiene deres.

– I stedet for å diskutere hvordan de barnehagene som har best omdømme og flest søkere, kan få en mindre andel av barna, bør debatten handle om hvordan alle barn kan få bedre og mer likeverdige tilbud gjennom at ulike eierskap får dyrke sin egenart innenfor tydelige rammer. Her er dynamikken mellom familiene og profesjonen helt avgjørende, sier Jørn-Tommy Schjelderup.