Foreldreundersøkelsen 2023 – snart går svarfristen ut

Foreldreundersøkelsen 2023 – snart går svarfristen ut

I neste uke går fristen ut for å svare på Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant foreldre i barnehagen. PBL oppfordrer barnehagene til å sende en påminnelse ut til foreldrene slik at flest mulig deltar.

Publisert:

Hvert år siden 2016 har Utdanningsdirektoratet gjennomført Foreldreundersøkelsen.

De siste årene har mellom 110.000 og 128.000 foreldre til barn i kommunale og private barnehager deltatt på undersøkelsen.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

PBL mener Foreldreundersøkelsen er et viktig redskap, både for å kartlegge graden av fornøydhet blant barnehageforeldre, og ikke minst som et verktøy for utvikling i den enkelte barnehage.

PBL håper derfor at så mange medlemsbarnehager som mulig deltar.

Årets undersøkelse ble åpnet 1. november, og onsdag 20. desember går svarfristen ut.

– Vi oppfordrer barnehagene som deltar til å minne foreldrene om fristen, slik at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.