Private barnehager scorer best for 15. året på rad: – Historisk tabbe å demontere denne suksessen

15 år på rad har private barnehager oppnådd litt bedre resultater enn kommunale barnehager i EPSI Ratings foreldretilfredshetsmåling. – Når vi fra før vet at private barnehager koster skattebetalerne vesentlig mindre per plass, har lavere sykefravær og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, tør jeg påstå at dette er det norske velferdssamfunnet på sitt aller beste, sier PBLs Jørn-Tommy Schjelderup om de private barnehagene.

Private barnehager scorer best for 15. året på rad: – Historisk tabbe å demontere denne suksessen

For 15. året på rad scorer private barnehager bedre enn kommunale barnehager i EPSI Ratings måling av foreldretilfredshet. – Vi har en fantastisk sektor som foreldrene elsker – og som vi må bevare. Regjeringen risikerer å gjøre en historisk tabbe når den nå vil demontere det fundamentet som denne suksessen bygger på, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

I 15 år på rad har EPSI Rating målt tilfredsheten til norske barnehageforeldre. Og i 15 år på rad har private barnehager oppnådd litt bedre resultater sammenlignet med kommunale barnehager.

Årets undersøkelse ble publisert tirsdag 12. desember, og tallene skiller seg ikke vesentlig fra tidligere år: På en 0-100-skala oppnår private barnehager er kundetilfredshet på 81,3 poeng, mens kommunale barnehager får 77,0 poeng.

– Barnehagesektoren er den delen av utdanningsløpet som foreldre og brukere er mest fornøyde med. Aller best scorer de private barnehagene. Da er det paradoksalt at det er akkurat de private barnehagene regjeringen er mest opptatt av å endre, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Gambler med hele suksessen

Han viser til at regjeringen i november sendte ut et forslag til omfattende lovendringer på høring. Regjeringen mener kommunene skal ha mer styring med de private barnehagene. Blant annet vil regjeringen avvikle de nasjonale mekanismene for økonomisk likebehandling. I tillegg vil regjeringen gi kommunene rett til å legge ned plasser i private barnehager uavhengig av hvor mange som søker om plass der.

Jørn-Tommy Schjelderup mener dette fremstår som ren gambling og sier at politikerne begår en historisk tabbe dersom disse forslagene omsettes i nye lovparagrafer.

– Rammevilkårene i sektoren er allerede så krevende at ordinære private barnehager i 2022 i snitt hadde et årsresultat på 0,1 prosent. Hvis kommunene får verktøy til både å kunne redusere tilskudd og redusere antall plasser i de private barnehagene, risikerer vi å stå foran en massiv nedbygging av sektoren. Det vil være svært alvorlig – særlig med tanke på alle utfordringene velferdssamfunnet står overfor i årene som kommer, sier Schjelderup.

Scorer best på alle spørsmål

I forbindelse med foreldreundersøkelser, blir det noen ganger hevdet at den eneste forskjellen mellom private og kommunale barnehager, er tilfredsheten med mattilbudet.

Årets EPSI-undersøkelse dokumenterer nok en gang at dette ikke er riktig.

– De som har deltatt på undersøkelsen, har svart på nærmere 30 spørsmål om hvordan de vurderer kvaliteten på barnehagen sin. Og private barnehager kommer bedre ut på samtlige. Forskjellene er ikke nødvendigvis veldig store, men de er systematiske, og de står seg over tid, sier Schjelderup.

Undersøkelsen viser at foreldre både har høyere forventninger til private barnehager, og at de er mer fornøyde med dem.

– Når vi fra før vet at private barnehager koster skattebetalerne vesentlig mindre per plass, har lavere sykefravær og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, tør jeg påstå at dette er det norske velferdssamfunnet på sitt aller beste. Vi er enig med regjeringen i at dagens finansieringssystem ikke er godt nok, men det regjeringen legger opp til, vil gjøre vondt verre, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Bedre enn Sverige og Danmark

EPSI har også undersøkt foreldretilfredsheten i barnehager i Danmark og Sverige. Norge kommer også i år best ut av de skandinaviske landene.

Mens norske barnehager (private og kommunale) totalt oppnår 79,1 poeng, får svenske og danske barnehager henholdsvis 74,5 og 66,8 poeng av foreldrene.

– Den norske barnehagemodellen er en suksess, og vi må bygge videre på det som er bra, og ikke rive det ned. Vi tror at likebehandling og forutsigbarhet for private barnehager også gjør de kommunale barnehagene bedre, fordi kommunene har noe å måle seg opp mot. En gradvis demontering av den private delen av sektoren vil svekke foreldrenes valgmuligheter, og det vil svekke insentivene til å utvikle kvalitet og mangfold til beste for barn, familier, ansatte og samfunnet som helhet, sier Jørn-Tommy Schjelderup.