EPSI Rating: Private barnehager har enda en gang høyest tilfredshet i hele utdanningsløpet

EPSI Rating: Private barnehager har enda en gang høyest tilfredshet i hele utdanningsløpet

Private barnehager har mer fornøyde foreldrene/brukerne enn alle andre aktører i utdanningsløpet. Det viser årets utgave av EPSI Ratings måling. – Private barnehager vet at de må levere gode tjenester for å ha livets rett. Det sitter i ryggmargen, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Hvert år siden 2009 har selskapet EPSI Rating målt tilfredsheten blant foreldre til barn i norske barnehager.

Siden 2012 har selskapet sammenlignet foreldre- og brukertilfredsheten i hele utdanningsløpet, fra barnehager til høyere utdanning. 

I årets måling, som er gjort fra midten av oktober og til starten av desember, kommer det frem at foreldrenes tilfredshet med norske barnehager fortsatt er svært høy.

Og nok en gang scorer private barnehager aller best.

– Private barnehager vet at de må levere gode tjenester for å ha livets rett. Det sitter i ryggmargen. Derfor scorer de ikke bare bedre på pedagogisk innhold, kosthold og uteaktiviteter: De oppleves også som mer innovative, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Vesentlig bedre enn barneskole

Private barnehager får i undersøkelsen en såkalt kundetilfredshet (total tilfredshet) på 79,2 poeng av 100 mulige. For kommunale barnehager er scoren 75,2.

Bare folkehøgskolene er i nærheten av å ha like tilfredse brukere som barnehagene. Aller nederst kommer universiteter og høyskoler.

Foreldre svarer på vegne av barn og elever fra barnehagen og til og med videregående skole. Brukerne selv svarer for seg selv når de er i førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyskole eller universitet.

Også sammenlignet med barnehager i de andre skandinaviske landene, har norske barnehager systematisk mer fornøyde foreldre.

Mens norske barnehager oppnår en foreldretilfredshet på 77,1 poeng, er tilsvarende tall i Danmark og Sverige henholdsvis 74,6 og 70,3.

Rett ned etter barnehagen

Jørn-Tommy Schjelderup er ikke overrasket over resultatene, men han er likevel imponert over den innsatsen som ligger bak den høye tilfredsheten.

Han mener tallene gir grunn til ettertanke.

– Slike undersøkelser sier selvfølgelig på langt nær alt om kvaliteten på tilbudene. Men det bør være et tankekors at, idet barnet går fra barnehage til barneskole, går foreldretilfredsheten dramatisk ned, sier Schjelderup og legger til:

– Det er jo også et paradoks at den delen av utdanningsløpet som regjeringen er aller mest ivrig etter å endre, er den delen av utdanningsløpet som foreldrene er aller mest fornøyde med.

Systematisk og over tid

I årets EPSI-undersøkelse er et representativt utvalg på om lag 600 foreldre stilt om lag 50 spørsmål om sine erfaringer og opplevelse med barnehagen til sine barn.

På samtlige spørsmål kommer de private barnehagene bedre ut enn de kommunale.

Aller størst er forskjellen på tilfredsheten på spørsmål som har med mat og kosthold å gjøre. Disse spørsmålene viser at foreldre til barn i private barnehager ikke bare er mer fornøyde med mattilbudet, men også mer fornøyde med tilbudet målt opp mot hva de betaler i kostpenger.

Tilbakemeldingene tyder også på at private barnehager gjør en bedre jobb med uteaktiviteter og turer for barna.

– Forskjellene er ikke nødvendigvis så store. Men de er systematiske og står seg over tid. Dette er 14. året at EPSI Rating foretar denne målingen. Hvert eneste år scorer norske barnehager veldig bra, og hvert eneste år kommer de private enda litt bedre ut enn de kommunale barnehagene, sier Jørn-Tommy Schjelderup.