Ny foreldrebetaling vedtatt

Ny foreldrebetaling vedtatt

Stortinget har vedtatt en økning i maksprisen på 95 kroner i måneden for en heltids barnehageplass.

Publisert:

Økningen i maksprisen fra dagens 3135 til 3230 kroner i måneden – er gjeldende fra 1. januar 2021.

For å kunne kreve økt foreldrebetaling fra 1. januar, må du sjekke hva som er avtalt mellom barnehagen og foreldrene. Svaret på dette finner dere som oftest i barnehagevedtektene og/eller i foreldrekontraktene.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret og skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Alle barn mellom 2 og fem år samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. januar 2021 vil familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner ha rett til gratis kjernetid.


Les mer om foreldrebetaling og makspris på våre rådgivingssider. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)