Våre medlemmer

Våre medlemmer

1.914 barnehager er medlem i PBL

PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993. I dag er 1.914 barnehager medlem i PBL. 

Medlemmer i 245 kommuner

PBL har medlemmer 245 kommuner, det vil si i nesten alle kommuner der det er private barnehager.

30.000 ansatte i PBL-barnehagene

I PBL-barnehagene jobber det om lag 30.000 ansatte. PBL har hatt tariffavtale for medlemmene siden 1997.