Våre medlemmer

Våre medlemmer

1.905 barnehager er medlem i PBL

PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993. I dag er 1.905 barnehager medlem i PBL. 

Medlemmer i 214 kommuner

PBL har medlemmer i 214 kommuner, det vil si i nesten alle kommuner der det er private barnehager.

32.650 ansatte i PBL-barnehagene

I PBL-barnehagene jobber det om lag 32.700 ansatte. PBL har hatt tariffavtale for medlemmene siden 1997.