Våre medlemmer

Våre medlemmer

2.087 barnehager er medlem i PBL

PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993. I dag er 2.087 barnehager medlem i PBL. 

Medlemmer i 215 kommuner

PBL har medlemmer i 215 kommuner, det vil si i nesten alle kommuner der det er private barnehager.

35.900 ansatte i PBL-barnehagene

I PBL-barnehagene jobber det om lag 35.900 ansatte. PBL har hatt tariffavtale for medlemmene siden 1997.