Tilrettelegging på arbeidsplassen

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Du som leder er pliktig til å legge til rette for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt eller som allerede er sykmeldt.