Ansattes rett til sykepenger

Ansattes rett til sykepenger

Barnehagen er ikke alltid forpliktet til å utbetale sykepenger, selv om en medarbeider bruker egenmelding eller blir sykmeldt.