Sykepenger til ekstravakt/tilkallingsvikar

Sykepenger til ekstravakt/tilkallingsvikar

Selv om en tilkallingsvikar i utgangspunktet ikke har rett til sykepenger etter Hovedtariffavtalen, kan retten likevel utløses etter folketrygdloven.