Aktivitetsplikt og bortfall av sykepenger

Aktivitetsplikt og bortfall av sykepenger

Alle sykmeldte skal være helt eller delvis tilbake i jobb innen åtte uker. Hvis ikke, risikerer den sykmeldte å miste sykepengene.