Sykdom og ferie

Sykdom og ferie

Ansatte som blir syk enten før eller under ferieavviklingen har ikke alltid krav på å få ferien til gode.