Svangerskapspenger

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide som ikke kan fortsette arbeidet på grunn av risiko for skade på fosteret.