Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Dersom en medarbeider blir syk ut over 12 måneder, har vedkommende ikke lenger krav på sykepenger. Da kan det være aktuelt med arbeidsavklaringspenger.