Når ansatte blir tatt ut i streik

Når ansatte blir tatt ut i streik

Hva skjer dersom ansatte blir tatt ut i streik? Hvem kan streike? Hvilke plikter og rettigheter har barnehagen?