Drift av barnehagen under streik

Drift av barnehagen under streik

Kan barnehagen holde åpent under streik? Hvem kan gjøre hva? Hvordan skal leder forholde seg til de streikende, og har du krav på tilskudd i en streikeperiode?