Når barnehagen rammes av streik

Når barnehagen rammes av streik

Kan barnehagen holde åpent under streik? Hvordan skal leder forholde seg til de streikende og har du krav på tilskudd i en streikeperiode?