Mistanke om rusmisbruk blant ansatte – hva gjør du?

Mistanke om rusmisbruk blant ansatte – hva gjør du?

Mistenker du at en eller flere av dine ansatte har et rusproblem eller har du en medarbeider som har dukket opp på jobb i ruset tilstand?