Bruk av sterke medisiner på arbeidsplassen

Bruk av sterke medisiner på arbeidsplassen

Selv om bruk av medikamenter til medisinsk behandling er en privatsak, kan det være en fordel å ha nedfelt i arbeidsreglementet at ansatte oppfordres til å varsle arbeidgiver ved behov for medisinering med trekantmerke på forpakningen.