Verneplikt / repitisjonsøvelser

Verneplikt / repitisjonsøvelser

Ansatte kan ha rett til full lønn i forbindelse med avtjening av verneplikt.