Verneplikt og repetisjonsøvelser

Verneplikt og repetisjonsøvelser

Ansatte kan ha rett til full lønn i forbindelse med avtjening av verneplikt.