Velferdspermisjon

Velferdspermisjon

I tillegg til lovfestede permisjoner kan du som leder innvilge velferdspermisjoner med eller uten lønn.