Utdanningspermisjon

Utdanningspermisjon

Ansatte har rett på utdanningspermisjon i inntil tre år uten lønn, men arbeidsmiljøloven stiller fire vilkår før retten trer inn.