Det kan koste dyrt å gi ulønnet permisjon

Det kan koste dyrt å gi ulønnet permisjon

Å gi ulønnet permisjon i mer enn to uker kan bli dyrt. Ved sykdom etter endt permisjon risikerer du å sitte igjen med regningen, uten å få refundert én krone fra Nav.