Omsorgspermisjon ved fødsel

Omsorgspermisjon ved fødsel

I forbindelse med fødsel har far/medmor rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå mor.