Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder i forbindelse med fødsel eller adopsjon.