Ammefri

Ammefri

Ansatte som ammer sitt barn, har rett til fri utfra barnets behov for amming.