Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

Alle barnehager med fem eller flere ansatte, skal ha skriftlige rutiner for varsling. Rutinene skal være utarbeidet i samarbeid med de ansatte og/eller deres tillitsvalgte.