Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

Alle barnehager med fem eller flere ansatte, skal ha skriftlige rutiner for varsling. Barnehager med færre enn fem ansatte har også plikt til å utarbeide varslingsrutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Rutinene skal være utarbeidet i samarbeid med de ansatte og / eller deres tillitsvalgte.