Trakassering, mobbing og annen utilbørlig opptreden

Trakassering, mobbing og annen utilbørlig opptreden

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Trakassering, mobbing eller annen utilbørlig opptreden vil være brudd på forsvarlighetskravet, og din undersøkelsesplikt som arbeidsgiver utløses.