Slik beregner du pedagogisk bemanning

Slik beregner du pedagogisk bemanning

Pedagogisk bemanning skal regnes ut fra antall barn, uavhengig av om de har deltids- eller heltidsplass.