Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

På alle arbeidsplasser hvor det jobber flere mennesker, vil det kunne oppstå konflikter fra tid til annen. Som leder må du være forberedt på å håndtere konflikter.