Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er ikke lovfestet, men bygger på rettspraksis og teori.