Verneombud

Verneombud

Verneombudets rolle er å ivareta de ansattes interesser i saker som omhandler arbeidsmiljøet.