Ansattes medvirkning

Ansattes medvirkning

Arbeidsmiljøloven gir ansatte både rett og plikt til å medvirke til sitt eget arbeidsforhold og arbeidsmiljø.