Oppsigelse eller avskjed

Oppsigelse eller avskjed

Noen ganger er det forhold i barnehagen som gjør at du som leder må si opp en medarbeider. For å gjøre en vanskelig prosess på en mest skånsom måte, er det viktig at du går riktig frem.