Overtid

Overtid

Ansatte som jobber ut over avtalt arbeidstid, har krav på overtidsbetaling.