Avspasering

Avspasering

Kan dine ansatte kreve avspasering på en bestemt dag? Og hva skjer om en medarbeider er syk på avspaseringsdagen?