Generelt om ferie

Generelt om ferie

Du som leder kan bestemme når dine ansatte skal ta ferie, men innenfor de grenser som ferieloven og hovedtariffavtalen fastsetter.