Tariffavtale med Lederne

Tariffavtale med Lederne

PBL har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen Lederne som representerer rundt 460 ledere i PBL-barnehager.