Politiattest

Politiattest

Alle du ansetter i barnehagen skal legge frem politiattest. Politiattesten må vurderes før personen begynner arbeidet i barnehagen.