Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser

Alle du ansetter skal i utgangspunktet være i fast stilling. Arbeidsmiljøloven åpner likevel for at du i enkelte tilfeller kan ansette noen midlertidig, men da innenfor et gitt tidspunkt.