Krav til norskferdigheter for alle som jobber i barnehage

Krav til norskferdigheter for alle som jobber i barnehage

Fra 1. august 2018 må alle som skal jobbe i barnehage ha tilstrekkelig norskferdigheter og kunne legge frem bestått norskprøve før tilsettelse.