Krav til norskferdigheter for alle som jobber i barnehage

Krav til norskferdigheter for alle som jobber i barnehage

Alle som skal jobbe i barnehage må ha tilstrekkelig norskferdigheter og kunne legge frem bestått norskprøve før tilsetting.