Fortrinnsrett

Fortrinnsrett

Fortrinnsrett vil si at ansatte kan ha krav på ledig stilling i barnehagen fremfor at du kan foreta en nyansettelse.