Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen kan søke om dispensasjon fra pedagognormen. Det er kommunen som behandler og avgjør om søknaden skal innvilges.