Dispensasjon fra utdanningskravet om barnehagelærerutdanning

Dispensasjon fra utdanningskravet om barnehagelærerutdanning

Barnehageeier kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Reglene om dette fremkommer av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager § 3.