Veiledning til utfylling av vedtekter etter barnehageloven

Veiledning til utfylling av vedtekter etter barnehageloven

Se oversikt her hvordan du kan utforme barnehagens vedtekter basert på vår mal. Det er viktig å understreke at dette er eksempler. Barnehagen må selv tilpasse og utarbeide dette til egne vedtekter.