Hvordan få tilskudd til kompetanseutvikling i barnehagen - Oslo og Viken

Hvordan få tilskudd til kompetanseutvikling i barnehagen - Oslo og Viken

Private barnehager i Oslo og Viken kan melde behov for kompetanseutvikling i barnehagen og motta tilskudd. På denne siden finne du ut hvordan. Søknadsfristen er 1. februar.

Delta på nettmøte 13. januar

13. januar kan du få hjelp til prosessen med å melde inn kompetansebehov til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Å melde inn kompetansebehov til statsforvalteren kan for mange barnehager være en høy terskel å komme over. PBL kan hjelpe deg! 

Sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken holdet PBL et felles nettmøte med informasjon om ordningen. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål. 

Bli med på nettmøte

Slik søker du om kompetansemidler / melder behov:

Dette må du ha klart når du søker: 

 1. Hva har barnehagen behov for kompetanse på? 
 2. Hvilken utdanningsinstitusjon kan bistå barnehagen med å dekke dette behovet? 
 3. Opprett kontakt med utdanningsinstitusjonen.
 4. Beskrivelse av tiltaket.
 5. Informasjon om egen organisasjon, kontaktperson på utdanningsinstitusjon og liste med eventuelle andre barnehager som skal delta i tiltaket.
 6. Budsjett.

Hva kan du søke tilskudd til? 

 • å vurdere virksomhetens kompetansebehov
 • å utvikle og planlegge kompetansetiltak
 • å gjennomføre og vurdere kompetansetiltak

Få nyhetsvarsel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Alle barnehageeiere, styrere, pedagoger, barnehagemyndigheter og andre aktører i barnehagesektoren kan abonnere på nyhetsvarsel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Abonnenter får varsel på e-post når det publiserer informasjon om ulike tilskudd, kompetanseordninger, konferanser, rapporteringer og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring.

Her finner du mer informasjon om nyhetsvarsel: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/abonnement/

 • Velg tema Barnehage og opplæring hvis det er kun dette tema du ønsker nyhetsvarsel om fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.
 • Velg varslingsintervall «Ukentlig» hvis du ønsker et begrenset antall varslinger på e-post fra statsforvalteren.

Holder du til et annet sted i landet? 

Det er mulig for alle landets private barnehager å melde behov til statsforvalter i sitt fylke. Her kan du finne riktig statsforvalter.